Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 14-Ιουλ-2017 10:35

  Κορυφώνεται το ενδιαφέρον για το ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Κορυφώνεται το ενδιαφέρον για το ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:40

  Του Χάρη Φλουδόπουλου 

  Ανακοινώθηκε προ ολίγου το εύρος της απόδοσης της ομολογιακής έκδοσης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες περί εξαιρετικά ελκυστικού επιτοκίου. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, το εύρος της απόδοσης της έκδοσης που θα διατεθεί από τη Δευτέρα και για τρεις εργάσιμες ημέρες, είναι 3,75% - 4,25%. Ο καθορισμός της τελικής απόδοσης, του επιτοκίου και η τιμή διάθεσης των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών από τους συντονιστές κύριους ανάδοχους.

  Ήδη πάντως, από την αγορά εκπέμπονται μηνύματα ευρείας ανταπόκρισης και κορύφωσης του ενδιαφέροντος των επενδυτών για την κοινή ομολογιακή έκδοση.

  Το πρώτο "πράσινο ομόλογο" της ελληνικής αγοράς που εκδίδεται για την χρηματοδότηση καθαρών ενεργειακών επενδύσεων δημιουργίας αιολικών πάρκων σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει κινήσει το ενδιαφέρον θεσμικών, αλλά και του retail.

  Όπως σημειώνουν πηγές της αγοράς, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είχε τη δυνατότητα να επιδιώξει ένα εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο με βάση το top rating της εταιρείας, εντούτοις ελήφθη η στρατηγική επιλογή να επιλεγεί ένα εύρος επιτοκίου που θα καθιστά την έκδοση εξαιρετικά ελκυστική για τους επενδυτές και ταυτόχρονα θα θέτει τις βάσεις ώστε να δημιουργηθεί μια μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στο επενδυτικό κοινό και τις εταιρείες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενόψει μάλιστα και της πρόθεσης να υπάρξουν αντίστοιχες κινήσεις και στο μέλλον.

  Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα με παρουσία και στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης και των ΗΠΑ, υπενθυμίζεται ότι προχωρά στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), ύψους έως 60 εκατ. ευρώ. 

  Πιο αναλυτικά, θα προσφερθούν έως 60.000 ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία ενώ η διάρκεια της προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα 17 Ιουλίου έως και Τετάρτη 19 Ιουλίου.

  Η ανακοίνωση

  Όπως ανακοινώθηκε προ ολίγου:

  Η από 27.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία" ή "Εκδότρια"), μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

  (α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (εφεξής το "ΚΟΔ"), συνολικού ποσού έως €60.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 60.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής οι "Ομολογίες"), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το "Πρόγραμμα ΚΟΔ"), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 (η "Έκδοση"),

  (β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (εφεξής η "Δημόσια Προσφορά") με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Η.ΒΙ.Π."), θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.").

  Περαιτέρω, δυνάμει της από 28.06.2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η "Εγγυήτρια") αποφάσισε την παροχή εγγύησης υπέρ της Εκδότριας στο πλαίσιο του ΚΟΔ.

  Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (€40.000.000), θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.

  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

  O προσδιορισμός της τιμής διάθεσης (εφεξής η "Τιμή Διάθεσης"), της απόδοσης και του επιτοκίου (εφεξής το "Επιτόκιο") των Ομολογιών, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (εφεξής το "Βιβλίο Προσφορών"), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Το Βιβλίο Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.

  Το εύρος απόδοσης το οποίο, ορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, είναι το ακόλουθο:
   

  ΕΥΡΟΣ
  Κατώτατη Απόδοση Ανώτατη Απόδοση
  3,75% 4,25%


  Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.

  Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης της Έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

  Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης Έκδοσης.

  Η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

  Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθούν εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης βλέπε ενότητα 4.3.3 "Καθορισμός Τελικής Απόδοσης, Επιτοκίου και Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών" του Ενημερωτικού Δελτίου.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

  Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών θα γίνει με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

  Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική Αίτηση Κάλυψης (η "Αίτηση Κάλυψης") για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 60.000 Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.

  Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., εκτός της Τετάρτης  19 Ιουλίου κατά την οποία θα λήξει στις 16.00 μ.μ.

  Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Αίτηση Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του από 12.07.2017 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής το "Ενημερωτικό Δελτίο") και του Προγράμματος ΚΟΔ.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της "Alpha Bank A.E.", και της "Eurobank Ergasias Α.Ε." και των Αναδόχων, ήτοι της "Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ." , της "Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ."  και της "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.", των Μελών Η.ΒΙ.Π., καθώς και των Χειριστών του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π..

  Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα Επενδυτή και το Λογαριασμό Αξιών τους.

  Οι Αιτήσεις Κάλυψης των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται. Ως αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται το γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων ομολογιών επί την ονομαστική αξία €1.000 εκάστης Ομολογίας.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  Οι Ειδικοί Επενδυτές, υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης απευθείας στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και Αναδόχους.

  Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

  Η απόδοση που θα συμπεριλαμβάνεται στη Αίτηση Κάλυψης, εντός του εύρους, θα είναι με βήμα 5 μονάδων βάσης, ήτοι του 0,050%.

  Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές, θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Βιβλίο Προσφορών που θα διαχειρίζονται οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, για το σκοπό του προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας σε εναλλακτικές αποδόσεις, καθώς και του συνολικού αριθμού ζητούμενων Ομολογιών.

  Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές και οι Διαμεσολαβητές αυτών, μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης προσφορών από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και τους Αναδόχους. Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

  Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Ομολογιών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 "Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερομένων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά" του Ενημερωτικού Δελτίου.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

  Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και, στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

  • Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ' ελάχιστο 18.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 60.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

  • Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 42.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 60.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

  Ειδικότερα, τα κριτήρια κατανομής των Ομολογιών ανά κατηγορία επενδυτών περιλαμβάνουν τη ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, τη ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, το πλήθος των Ιδιωτών Επενδυτών, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής βλέπε ενότητα 4.3.5.1 "Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς" του Ενημερωτικού Δελτίου.

  Το πρώτο "green bond"

  Το ΚΟΔ της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί το πρώτο "πράσινο" ομόλογο – green bond, της ελληνικής αγοράς καθώς τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην "πράσινη" οικονομία και συγκεκριμένα στους τομείς των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και περιβάλλοντος (έργα διαχείρισης απορριμμάτων).

  Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει στην πενταετία 2012 – 2016, συνολικές επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ και επιπλέον σχεδιάζει νέες επενδύσεις συνολικής αξίας περί τα 500 εκατ. ευρώ για την τριετία 2017 – 2019. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα (αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 44 MW στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και το εξωτερικό (αιολικό πάρκο στις ΗΠΑ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 159,6 MW). 

  Μέχρι το τέλος του έτους – αρχές 2018 η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα έχει ξεπεράσει το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος. 

  Παράλληλα σημαντικό κομμάτι του επενδυτικού προγράμματος που προωθείται αφορά στα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, όπου τις επόμενες ημέρες αναμένεται η υπογραφή της ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια  Ηπείρου και θα ακολουθήσει  η ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

  Παράλληλα, η εταιρεία έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη σταδιακή ωρίμανση και της νέας γενιάς επενδύσεων, που θα ακολουθήσουν αυτές της τριετίας 2017 – 2019. Κυρίαρχη θέση σε αυτές κατέχουν οι επενδύσεις στον χώρο της αποθήκευσης ενέργειας μέσω αντλησοταμιεύσεων σε Αμφιλοχία και Κρήτη (Αμάρι), συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 800 εκατ. ευρώ.

  Οι αντλησοταμιεύσεις αποτελούν τον ιδανικό τρόπο για αποθήκευση ενέργειας για τη χώρα μας, καθώς συνδυάζουν παραγωγή πράσινης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, αποθήκευση ενέργειας και έργα εξαιρετικά αυξημένης εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Φυσικά, θα συνεχιστούν οι επενδύσεις και στον τομέα της αιολικής ενέργειας, όπου προωθούνται σημαντικά έργα, όπως π.χ. στην Κρήτη και τη Νότια Εύβοια. 

  Επόμενος σταθμός μετά τα 1000MW είναι μέσα από το νέο κύμα επενδύσεων η εταιρεία να αναδειχθεί σε περιφερειακό ηγέτη της αγοράς ΑΠΕ με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2GW και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο πράσινων έργων ΑΠΕ σε όλες τις παραδοσιακές αλλά και καινοτόμες μορφές τεχνολογίας.

  Άλλωστε η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωταγωνιστεί εδώ και 20 χρόνια στον χώρο των ΑΠΕ και συμμετέχει από θέση ισχύος στην επανάσταση της καθαρής ενέργειας που βρίσκεται παγκοσμίως σε εξέλιξη, προωθώντας έργα που βρίσκονται στην προμετωπίδα της προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση της πράσινης ενέργειας.

  Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγεται ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 73,2 MW στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, που ολοκληρώθηκε πέρυσι κι αποτελεί την μεγαλύτερη υλοποιημένη επένδυση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ.   

  Με συνεχείς επενδύσεις ακόμη και κατά την περίοδο της κρίσης, η εταιρεία διαθέτει σήμερα συνολική εγκατεστημένη ισχύ 738 MW, εκ των οποίων 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις Ηνωμένες Πολιτείες, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Μάλιστα, ολοκληρώνοντας τους επόμενους μήνες νέα αιολικά πάρκα που κατασκευάζει στην Ελλάδα και το εξωτερικό  θα επιτύχει  τον στόχο των 1000 MW (1GW) εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018. 

  Εκτός Ελλάδος ξεχωρίζει η δυναμική είσοδος της ελληνικής εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες  όπου διαθέτει συνολικές αδειοδοτήσεις 500 MW. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατασκευάζει ήδη το δεύτερο αιολικό της πάρκο (Fluvanna Ι), ισχύος 155 MW με οτ ύψος της επένδυσης να ανέρχεται σε 250 εκατ. δολάρια, ποσό για το οποίο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από διεθνείς τράπεζες και επενδυτικούς οργανισμούς.

  Παράλληλα, η εταιρεία συγκαταλέγεται στις ελάχιστες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση από την θεσμική Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ενώ παράλληλα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και διεθνών επενδυτικών funds όπως η York Capital Management που είναι πλέον μέτοχος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, έχοντας επενδύσει συνολικά στις εταιρείες του Ομίλου 100 εκατ. ευρώ.

  Στο πλαίσιο των ισχυρών δεσμών της εταιρείας με μεγάλους χρηματοδοτικούς θεσμούς της Ευρώπης, πρόσφατα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η χρηματοδότηση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στην Κεντρική Ελλάδα για την κατασκευή τριών αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας περίπου 50 MW.

  Επίσης υπό αξιολόγηση από την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του πακέτου Γιουνκέρ, βρίσκονται και άλλα μεγάλα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η κατασκευή των καινοτόμων έργων αντλησοταμίευσης για την "αποθήκευση" ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 680 MW στην Αμφιλοχία, ένας υβριδικός σταθμός ισχύος 50 MW με αιολικό πάρκο 89 MW στην Κρήτη και αιολικά πάρκα 153 MW στην Νότιο Εύβοια.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ