Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 19-Ιουν-2017 17:20

  Ξυλεμπορία: Οι αποφάσεις της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Να παραμείνει η σύνθεση του Διοικητού Συμβουλίου όπως έχει, μέχρι τη λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ", ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου.

  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ" πραγματοποιήθηκε την 19η Ιουνίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε και αποφάσισε για τα Θέματα ένα (1) έως επτά (7) της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην πρόσκληση της Εταιρείας.

  Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν οκτώ (8) μέτοχοι με  26.092.329.κοινές μετοχές επί συνόλου 34.986.430, εκπροσωπώντας το74,58% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως επί των ως άνω Θεμάτων της Ημερήσιας.

  Όλες οι αποφάσεις επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως κατωτέρω εκτίθενται, ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

  Ειδικότερα:

  ΘΕΜΑ1Ο

  Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου χρήσεως 2016 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  ΘΕΜΑ 2Ο

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.


  ΘΕΜΑ 3Ο

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2016.


  ΘΕΜΑ 4Ο

  Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε την Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ειδικότερα την κα Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061  ως Τακτικό Ελεγκτή και την κα Γρατσία - Δρομπάκη Αγγελική με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή.


  ΘΕΜΑ 5Ο

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και τις αποδοχές των εργαζομένων συμβούλων συνολικά για το 2016 σε ποσό ευρώ 105.800. Επίσης προεγκρίνει για το 2017 τις αντίστοιχες αμοιβές μέχρι του ποσού των 130.000,00 ευρώ.


  ΘΕΜΑ 6Ο

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε να παραμείνει η σύνθεση του Διοικητού Συμβουλίου όπως έχει, μέχρι τη λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018. Επίσης, η Γενική Συνέλευση όρισε τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 3693/2008 όπως ισχύει.


  ΘΕΜΑ 7Ο

  Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

  Ελευσίνα, 19 Ιουνίου 2017

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ