Την παραίτησή του από Πρόεδρος - Με εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Reds, υπέβαλε, για προσωπικούς λόγους, ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, όπως γνωστοποιεί η εισηγμένη. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Reds AE δύναται,  σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και την σχετική νομοθεσία, να συνεχίσει να  συνεδριάζει νόμιμα, και θα ενημερώσει για οιαδήποτε μεταβολή της σύνθεσής του.