Την παραίτησή του από Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για προσωπικούς λόγους, υπέβαλε ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, όπως γνωστοποιεί η εισηγμένη. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δύναται,  σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και την σχετική νομοθεσία, να συνεχίσει να  συνεδριάζει νόμιμα, και θα ενημερώσει για οιαδήποτε μεταβολή της σύνθεσής του.