Την παραίτησή του από Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, για προσωπικούς λόγους, υπέβαλε ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, όπως γνωστοποιεί η εισηγμένη. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. της εταιρείας δύναται, σύμφωνα με το καταστατικό της και την σχετική νομοθεσία, να συνεχίσει να συνεδριάζει νόμιμα και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε μεταβολή της σύνθεσής του.