Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Απρ-2017 15:58

  Envitec: Έκτακτη Γ.Σ. στις 15/05 για την έγκριση της απορρόφησης των ENVITEC Ανανεώσιμες και Saniprime

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 15 Μαΐου 2017 κάλεσε η Envitec τους μετόχους της. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση  α) του από 9.01.2017 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία των 100% θυγατρικών της εταιριών, ήτοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Envitec Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία", που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 12 - 14, με αρ. ΓΕΜΗ 4682001000, και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Saniprime Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων", που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 12 - 14, με αριθμό ΓΕΜΗ 004231601000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5 του ν. 2166/1993 και

  β) της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών

  2.    έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία των 100% θυγατρικών της εταιριών, ήτοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Envitec Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία", που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 12 - 14, με αρ. ΓΕΜΗ 4682001000, και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Saniprime Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων", που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 12 - 14, με αριθμό ΓΕΜΗ 004231601000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5 του ν. 2166/1993

  3.    Ορισμός εκπρόσωπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

  Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 26.05.2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις  6.06.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ