Της Νένας Μαλλιάρα

Πακέτο κόκκινων καταναλωτικών στεγαστικών και δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα μεταβιβάσει η Alpha Bank στην Cepal, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η μεταβίβαση των δανείων θα πραγματοποιηθεί το αργότερα μέσα στο Μάιο, αποτελώντας την πρώτη μεταβίβαση δανείων προς διαχείριση προς την εταιρεία που έχει συστήσει η Alpha Bank σε συνεργασία με την ισπανική Aktua.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, στόχος είναι μέχρι τον Απρίλιο του 2018 να μεταβιβαστούν κόκκινα δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ. Το συνολικό "κόκκινο χαρτοφυλάκιο" της Alpha Bank στις συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων, ανέρχεται σε περίπου 12 δισ. ευρώ.

Η Cepal ήταν η πρώτη εταιρεία που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας για τη διαχείριση κόκκινων δανείων ενώ η συνεργασία Aktua και Alpha Bank, είχε θεμελιωθεί ήδη από το Δεκέμβριο του 2014. Στην Aktua Hellas αναμένεται να μεταφερθούν από την Alpha Bank σε βάθος πενταετίας, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στεγαστικά, ενυπόθηκα καταναλωτικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξίας 10-12 δισ. ευρώ, με στόχο την ενεργή διαχείρισή τους.