Η κα. Μαρία Αρακά του Βασιλείου αναλαμβάνει καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Κυριακόγκωνα του Μιχαήλ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.