Στην αγορά 10.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR4,72 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR49.602,24, προέβη την 20.3.2017 η ΕΧΑΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η εταιρεία κατέχει συνολικά 4.701.129 ίδιες μετοχές (7,19% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).