Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2017 ανακοίνωσε σήμερα η "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε.", γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016.

Ειδικότερα, το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017 έχει ως εξής:

- Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016 στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.naftemporiki.gr/investors)  και της ΕΧΑΕ :  Παρασκευή 28 Απριλίου 2017  (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ).

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 ( 12.30 μ.μ.)

- Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016.

Η "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε." διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση της παρούσας ανακοίνωσης.