Σε αγορά 128 ιδίων μετοχών, με τιμή κτήσης 4,35 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 556,80 ευρώ, προέβη την 20/3/2017 η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.