Η Πέτρος Πετρόπουλος προέβη την 17/2/2017 σε αγορά 127 ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,27 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 542 ευρώ.