Δεν πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης/02/2017 λόγω μη συντελεσθείσης της απαιτούμενης απαρτίας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως (έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 22 εκατ. ευρώ) όπως ανακοίνωσε σήμερα η  ΑΝΕΚ Α.Ε.

Θα ακολουθήσει Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  στις  28/02/2017,  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 δυνάμει της από 27/01/2017 δημοσιευμένης πρόσκλησης του διοικητικού συμβουλίου.