Τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ που θα λάβει χώρα την 23η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.    Διανομή Κερδών Προηγουμένων Χρήσεων.

2.    Διάφορες ανακοινώσεις.