Σε αγορά 15.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,1935 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 32.902,00 ευρώ, προέβη την πρώτη Δεκεμβρίου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.