Η Εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε., τροποποίησε το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016, ως ακολούθως:

- Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου: Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

- Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου (record date): Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

- Ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016