Η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

30/11/2016

29/11/2016

Αγορά

506

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.424,24

2

30/11/2016

29/11/2016

Πώληση

200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

962,00

3

30/11/2016

29/11/2016

Αγορά

2

ΣΜΕ EXAE

962,40

4

30/11/2016

29/11/2016

Πώληση

2

ΣΜΕ EXAE

960,00

5

01/12/2016

30/11/2016

Αγορά

4.912

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

23.383,28

6

01/12/2016

30/11/2016

Πώληση

408

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.954,32

7

01/12/2016

30/11/2016

Πώληση

43

ΣΜΕ EXAE

20.489,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρεία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).ω