Η Πέτρος Πετρόπουλος προέβη την 1/12/2016 σε αγορά 181 ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,1901 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 758,41 ευρώ.