Την ματαίωση της προγραμματισμένης για σήμερα έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης τη "Διανομή Κερδών Προηγουμένων Χρήσεων", ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε εκ νέου τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με το ίδιο ως άνω θέμα ("Διανομή Κερδών Προηγουμένων Χρήσεων") για τις 23 Δεκεμβρίου 2016.

Η πρόσκληση της Νέας Έκτακτης γενικής Συνέλευσης η οποία θα καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο συγκεκριμένα, θα δημοσιευθεί αύριο Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016.