Η Parker Hannifin Corp ανακοίνωσε μια συμφωνία για την απόκτηση της Clarcor Inc σε μετρητά, έναντι 4 δισ. δολαρίων.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Parker θα πληρώσει 83 δολάρια για κάθε μία μετοχή της Clarcor, που αποτελεί premium 18% έναντι της τιμής κλεισίματος της μετοχής την Τετάρτη.

Εάν συμπεριληφθεί και το χρέος, η Parker θα πληρώσει 4,3 δισ. δολάρια. Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στη διάρκεια του τριμήνου που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2017, αναμένεται να προσθέσει στα κέρδη και τις ταμειακές ροές της Parker και να οδηγήσει σε ετήσιες συνέργιες 140 εκατ. δολαρίων.

Η Parker σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία με μετρητά και νέο χρέος.