Σε αγορά 206 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας 494,40 ευρώ προχώρησε στις 14 Οκτωβρίου η εταιρεία Grimaldi Euromed, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi, σύμφωνα με ανακοίνωση.