Συνολικά 9 κοινές/ονομαστικές μετοχές της εταιρίας Μοτοδυναμική με συνολική καθαρή αξία 3,29 ευρώ αγόρασε στις 18 Οκτωβρίου η κ. Ευανθία Κιζλαρίδου, σύζυγος του  κ. Σωτήρη Χατζίκου, Διευθύνοντος Σύμβουλο, σύμφωνα με ανακοίνωση.