Σε πώληση 34.300 μετοχών της MLS, συνολικής αξίας 134.460,86 ευρώ, προέβη στις 19/10 ο κ. Καματάκης Ιωάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.