Σε πώληση 200 μετοχών της Τεχνικής Ολυμπιακής, συνολικής αξίας 155,80 ευρώ, προχώρησε στις 14/10/2016 ο κ. Κων/νος Λάμπος του Παναγιώτη, σύζυγος της κας Στυλιανής Στέγγου, μη εκτελεστικού μέλoυς του Δ.Σ. σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.