Την παραίτηση του κ. Αναστάσιου Χρυσοχοΐδη του Γεωργίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για προσωπικούς του λόγους και την αντικατάσταση του με τον κ. Βαλαβάνη Γεώργιο του Χρήστου, ανακοίνωσε η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε

Μετά την ως άνω παραίτηση η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

    Λουκία Α. Σαράντη, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
    Γεώργιος Α. Σαράντης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
    Ιωάννης Χ. Τζίτζικας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
    Σαράντης Π. Γκάγκας, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
    Δημήτριος Κ. Καιρίδης, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-Mη εκτελεστικό μέλος
    Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-Mη εκτελεστικό μέλος
    Βαλαβάνης Χ. Γεώργιος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-Mη εκτελεστικό μέλος

H θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 10/05/2020.