Σε 36,1179% ανήλθε το ποσοστό άμεσης συμμετοχής της LEYENDA INVESTMENTS LTD επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ από 36,0317% (ήτοι 4.190.000 μετοχές από 4.180.000 μετοχές), μετά από αγορές μετοχές στις 17 και 18 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε - δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την Τρίτη 18-10-2016 από το μέτοχό της κο Βασίλη Καρακουλάκη (Πρόεδρο Δ.Σ.) - ότι η εταιρεία LEYENDA INVESTMENTS LTD, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κο Β. Καρακουλάκη (υπόχρεο πρόσωπο) προέβη στις παρακάτω συναλλαγές. α) Την Δευτέρα 17-10-2016 αγόρασε 5.000 μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 3.200 ευρώ. β) Την Τρίτη 18-10-2016 αγόρασε 5.000 μετοχές της Εταιρείας συνολικής αξίας 2.900 μετοχών.