Σε αγορά 16.900 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,0726 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 35.026,50 ευρώ, προέβη την 18/10/2016 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.