της Αλεξάνδρας Γκίτση
 
Λίγο μετά τις 9 το πρωί, στο κτήριο 6 αίθουσα 12 των Δικαστηρίων της Ευελπίδων, θα ξεκινήσει η εκδίκαση των αιτήσεων υπαγωγής των Μαρινόπουλος, Ξυνός, Express M και Πειραϊκόν στο άρθρο 106β&θ, βάσει του σχεδίου εξυγίανσης που υπεγράφη στις 28 Σεπτεμβρίου με τη Σκλαβενίτης.

Οι συμφωνίες εξυγίανσης, είχαν συγκεντρώσει στις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και κατατέθηκαν οι αιτήσεις για υπαγωγή στο άρθρο 106 β&θ, τη συναίνεση του 70,2% των πιστωτών της Μαρινόπουλος Γενική Εμπορίου, τη συναίνεση άνω του 90%  των πιστωτών της Express M και της Ξυνός και τη συναίνεση άνω του 80% των πιστωτών της Πειραϊκόν. Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως δεν αποκλείεται το ποσοστό των συναινούντων πιστωτών στην εξυγίανση της Μαρινόπουλος ΓΕ να ξεπεράσει το 80%.

Εκτός από την απόφαση του δικαστηρίου η οποία πιθανολογείται ότι θα γνωστοποιηθεί έως τα τέλη του έτους, το deal διάσωσης της Μαρινόπουλος και των τριών με αυτή συγγενών εταιρειών από τη Σκλαβενίτης, αναμένει και το "πράσινο φως" από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Το επιχειρηματικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα των προς εξυγίανση εταιρειών που έχει καταθέσει η Σκλαβενίτης και συμπεριλαμβάνεται στην 228 σελίδων Συμφωνία Εξυγίανσης-Μεταβίβασης αναφέρει πως οι 4 υπό εξυγίανση εταιρείες ήτοι Μαρινόπουλος, Ξυνός, Express M και Πειραϊκόν, θα ενοποιηθούν σε μία νομική οντότητα ενώ οι Κρόνος, Μαρκέτα Αρβανίτης και Παλαμάρης θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα ως ξεχωριστές εταιρείες. 

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο, προβλέπει θετική λειτουργική κερδοφορία σε όρους ΚΠΦΤΑ από το δεύτερο έτος μετά την ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της Μαρινόπουλος, καθαρή κερδοφορία από το τέταρτο έτος, πωλήσεις 1,03 δις. ευρώ από το πρώτο έτος και επενδύσεις 133 εκατ. ευρώ. Με βάση το σχέδιο που έχει κατατεθεί αναμένονται θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 21,7 εκατ. ευρώ και 28,2 εκατ. ευρώ το τρίτο και τέταρτο έτος αντίστοιχα.

Επίσης αναμένονται σωρευτικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 667 εκατ. ευρώ περίπου την περίοδο 5ο έτος-21ο έτος κυρίως λόγω της προβλεπόμενης αύξησης και μετέπειτα σταθεροποίησης των πωλήσεων και λόγω της παραδοχής ότι το κεφάλαιο κίνησης ομαλής λειτουργίας παραμένει σε σταθερά επίπεδα από το πέμπτο έτος και έπειτα.