ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:39

Σε πώληση 6.534.506 μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 1.972.732,49 ευρώ, προέβη στις 24/5 η SHENT ENTERPRISES LIMITED.

Η «SHENT ENTERPRISES LIMITED» είναι νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Μιχάλη Σάλλα, Πρόεδρο Δ.Σ. της τράπεζας.

Επίσης, την ίδια ημερομηνία, ο  κ. Ιωάννης Σγουροβασιλάκης, Γενικός Διευθυντής της τράπεζας, προέβη σε πώληση 110.000 μετοχών, συνολικής αξίας 32.440,00 ευρώ.

Ο κ. Παναγιώτης Μοσχονάς, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, προέβη σε πώληση 10.740 μετοχών, συνολικής αξίας 3.544,2 ευρώ. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις γίνονται με σκοπό τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.