Δεν θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών η Lamda Development κατόπιν αποφάσεων της μετ’ αναβολής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έλαβε χώρα την Παρασκευή, 27 Ιουλίου.

Δικαιολογώντας την απόφαση ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lavipharm, κ. Θανάσης Λαβίδας, αναφέρθηκε στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον και τις συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές και τη χώρα μας εν γένει, οι οποίες όχι μόνον δεν έχουν βελτιωθεί, αντίθετα έχουν σημαντικά επιδεινωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στο χώρο της υγείας, η έλλειψη σταθερότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον που αποθαρρύνει την προσέλκυση επενδύσεων, η πτώση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, η άνοδος της ανεργίας και η διάχυτη κρίση ρευστότητας, κατά κοινή ομολογία, δεν συνηγορούν για την ενίσχυση των κεφαλαίων της εταιρείας στην παρούσα φάση μέσω του χρηματιστηρίου, όπου συνεχίζεται να καταγράφονται σημαντικές απώλειες. 

Άλλωστε, όπως ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους, η Διοίκηση της Εταιρείας ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την αναδιάρθρωση και επιμήκυνση του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους €8,5 εκατ., το οποίο έληγε στο τέλος του 2012. Συγκεκριμένα, επετεύχθη παράταση της διάρκειας του δανείου για 5 ακόμα χρόνια καθιστώντας το από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο, ενώ μετατράπηκε σε κοινό ομολογιακό από μετατρέψιμο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε να μην εγκρίνει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών καθώς και τα λοιπά, συνδεόμενα με αυτή, θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Λαβίδας, κατά τη διάρκεια της Ά Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, επανέλαβε τη δέσμευση της Διοίκησης για την περαιτέρω μείωση των δαπανών και την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση των πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδας, διεκδικώντας σημαντικά μερίδια αγοράς και ανοίγοντας νέες αγορές διεθνώς για τα προϊόντα της Lavipharm. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία αφορούσαν την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με reverse split και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.