Έργο ανακατασκευής δρόμου στη Ρουμανία ανέλαβε η Μοχλός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στις 20/07/2012 απεστάλη στην εταιρεία από τη Ρουμανική Εθνική Εταιρεία Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών η γνωστοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού "Ανακατασκευή Εθνικής Οδού DN56A: Craiova - Calafat / Τμήμα 2 - Σύμβαση 5R16: Galicea Mare - Calafat, km 47+000 - 84+020".

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, γίνεται δεκτή ως νικήτρια η προσφορά της Μοχλός για την κατασκευή του έργου έναντι του ποσού χωρίς ΦΠΑ των 81.947.643,27 RON (με σημερινή ισοτιμία 17.956.000 ευρώ). 

Αν δεν υπάρξει κάποια προσφυγή κατά του αποτελέσματος εντός των επόμενων 10 ημερών, η Μοχλός θα κληθεί άμεσα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.