Δεν έχει παρατηρηθεί κάποια δυσλειτουργία από τους μέχρι στιγμής ελέγχους, επισημαίνει ο ΟΤΕ, αναφορικά με την ανακοίνωση του ΚΚΕ για οχλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας του. Ωστόσο, ο τεχνικός έλεγχος συνεχίζεται.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΟΤΕ αναφέρει τα εξής:

"Δόθηκε εντολή για την άμεση τεχνική διερεύνηση του θέματος. Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν παρατηρήθηκε κάποια δυσλειτουργία. Ο τεχνικός έλεγχος συνεχίζεται. 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη ενημερώσει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ για τις ενέργειες που απαιτούνται προς τις αρμόδιες αρχές  για την περαιτέρω νόμιμη διερεύνηση της καταγγελίας".