Τροπολογία που φέρνει ελαφρύνσεις στους δανειολήπτες του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ κατέθεσε σήμερα η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την "κοινωνική οικονομία".

Η τροπολογία προβλέπει:

·  Την αναστολή της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου δανείου τους καθώς και για την άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης.

· Την εξόφληση μέρους ή ολόκληρου του ποσού της ληξιπρόθεσμης, κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, οφειλής και των παντός είδους επιβαρύνσεων , είτε εφάπαξ , είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 80% και 50% αντίστοιχα επί των επιβαρύνσεων.

· Την εφάπαξ εξόφληση των ετησίων δόσεων με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το 1ο έτος προεξόφλησης , αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επόμενο έτος προεξόφλησης.

Μέχρι τις 31/3/2017 η δυνατότητα αίτησης για υποβολή σ΄αυτές τις ρυθμίσεις.

Οι εκπτώσεις στα δάνεια του τ. ΟΕΚ θα φέρουν απώλειες εσόδων 40 εκατ. ευρώ.

Δ. Κατσαγάνης