Έως αυτή τη στιγμή δεν έχουν εμφανιστεί 12.778 συνταξιούχοι του ΙΚΑ προκειμένου να απογραφούν. Η διοίκηση του Ιδρύματος με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η διαδικασία λήγει οριστικά στις 26 του μήνα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απογραφής, ο δικαιούχος θα πρέπει να μεταβεί στο υποκατάστημα του ΙΚΑ στο οποίο υπάγεται, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2013 όσοι δεν έχουν απογραφεί θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας με ανοιχτό το ενδεχόμενο της χρήσης ένδικων μέσων εκ μέρους του Ταμείου.

Πηγή: www.athina984.gr