του Frances Robinson

Βρυξέλλες (Dow Jones) – Η Κύπρος δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με το Λουξεμβούργο ή με το City του Λονδίνου, και η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης θα βοηθήσει στην αποτροπή της αναβίωσης τέτοιων ζητημάτων, δήλωσε ο Επίτροπος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς, Michel Barnier, σε συνέντευξή του στη βελγική L’Echo.

«Είναι η φύση του τραπεζικού κλάδου, σε συνδυασμό με την χαμηλή εποπτεία και διακυβέρνηση, η οποία προκάλεσε τα προβλήματα στην Κύπρο», δήλωσε ο Barnier στην εφημερίδα. «Αυτό δεν συνέβη στις άλλες χώρες».

Ο Barnier δήλωσε ότι ο τραπεζικός κλάδος της Κύπρου ήταν «αποκομμένος» από την οικονομία της χώρας, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες.

Πρόσθεσε επίσης ότι μόλις δημιουργηθεί η τραπεζική ένωση στην ΕΕ, το μέγεθος των τραπεζικών κλάδων μιας χώρας θα πρέπει να καταμετρηθεί ξανά σε σχέση με την ευρωζώνη ή την ΕΕ στο σύνολό της, και όχι ως μεμονωμένη χώρα.

© Dow Jones Newswires