Πηγή: Capital

Το επικουρικό ταμείο δεν αποζημιώνει πελάτες ασφαλιστικών εταιριών με έδρα στο εξωτερικό εφόσον η εταιρεία μπει σε καθεστώς εκκαθάρισης εξηγεί ο μεσίτης ασφαλειών κ. Βασίλης Τριανταφύλλου μιλώντας στο Capital T.V.

O ίδιος σχολιάζει τις ανατιμήσες και τα ψιλά γράμματα που κρύβουν τα συμβόλαια με ισόβια νοσήλια.