Πηγή: Capital

Μέσα από 60 δράσεις σε Υποδομές, Δεξιότητες, σε 11 κλάδους της Οικονομίας και στο Κράτος, μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική που συμπληρώνει τη στρατηγική της κυβέρνησης.

Μπορεί να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 4% (7,6 δισ. ευρώ περίπου)και να δημιουργηθούν τουλάχιστον 50.000 νέες.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ειδική μελέτη του ΣΕΒ, την οποία παρουσιάζει ο συντάκτης της κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Accennture.