Πηγή: Capital

Η μη ανταγωνιστική αγορά εργασίας συντηρεί το brain drain, σύμφωνα με τη δρα Βενετία Κουσία, πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Όπως εξηγεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενός υποψήφιου εργαζομένου δεν είναι πλέον τα πτυχία.

Προσόν σήμερα είναι "τι γνωρίζει, τι καταλαβαίνει και τι μπορεί να κάνει κάποιος" ανέφερε χαρακτηριστικά.