Πηγή: Capital

Τις διαδικασίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή ΦΠΑ που δικαιούνται για δαπάνες που πραγματοποίησαν στο εξωτερικό εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Unityfour, κ. Νίκος Σιακαντάρης.

Όπως τονίζει βάσει της 8ης και 13ης Κοινοτικής οδηγίας, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ στην Ελλάδα είτε εξ ολοκλήρου είτε με prorata, δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ, με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι δαπάνες, που πραγματοποίησαν στο εξωτερικό.