Πηγή: Capital

Τις δυνατότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του ελληνικού brand name στο εξωτερικό μαζί με τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει στις ξένες αγορές και ειδικά στην Αμερική αναλύει ο κ. Δημήτρης Καφχίτσας πρόεδρος του PanGregorian Association.

Αναφέρεται ακόμα στα προϊόντα που προτιμούνται στο εξωτερικό, στο κόστος μεταφοράς, στην γραφειοκρατία αλλά και στην σημασία αναζήτησης του σωστού συνεταίρου.