Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 15-Δεκ-2010 09:09

  Υπάρχει χώρος για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στη Μ. Ανατολή

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Ahmed Youssef
   
  Ενώ οι εταιρείες private equity ήταν σχεδόν ανύπαρκτες στη Μέση Ανατολή, την τελευταία δεκαετία αρχίζουν να σχηματίζουν μία πολύ δυναμική προοπτική ανάπτυξης, ανοίγοντας το δρόμο σε ενοποίηση και ισχυροποίηση της βιομηχανίας. Το 2004 η περιοχή φιλοξενούσε περίπου 25 funds με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 3 δισ. δολαρίων: σήμερα περί τα 142 funds διαχειρίζονται περισσότερα από 34,5 δισ. δολάρια.
   
  Η ιλιγγιώδης ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στην περιοχή έχει καταστήσει δύσκολο για τους επενδυτές να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα των θεμελιωδών τους. Έχουν υπάρξει συνεπώς, επιφυλακτικοί όσον αφορά τη διοχέτευση κεφαλαίων στις τοπικές εταιρείες private equity. Μάλιστα, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ξέφρενη ανάπτυξη της περιοχής της Μέσης Ανατολής κατά την τελευταία δεκαετία έκρυψε ορισμένες κρίσιμες αδυναμίες του κλάδου των private equity. Θέματα -για παράδειγμα- που αφορούν τη δομή: εντοπίζονται σημαντικά κενά στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της περιοχής, ενω και η εταιρική διακυβέρνηση απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη καθώς οι εταιρείες τις οποίες χαρακτηρίζει η οικογενιοκρατία κινούνται προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης διαφάνειας.
   
  Μια δεύτερη πρόκληση εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι εταιρείες private equity της περιοχής διακρατούν ακόμη 11 δισ. δολάρια μη δαπανηθέντων κεφαλαίων - πολλά από τα οποία συνδέονται με τις επιδόσεις των προηγούμενων funds. Ακόμη και αν ο ζήλος για επένδυση σε private equity επέστρεφε στους ακόρεστους ρυθμούς της περιόδου 2006-2008 (περίπου 70 συναλλαγές κατά μέσο όρο ανά έτος, μέσης αξίας περίπου 30 εκατ. δολαρίων), θα χρειάζονταν πάνω από πέντε χρόνια να επιτευχθεί πλήρης εκμετάλλευση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
   
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις χρειάζονται κατά μέσο όρο τρία έως πέντε χρόνια για να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους, αυτή η αναντιστοιχία θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις για γρήγορες επενδύσεις. Η αγορά των private equity στη Μέση Ανατολή θα χρειαζόταν να αναπτυχθεί με πολύ ταχύτερους ρυθμούς, προκειμένου να απορροφήσει τα διαθέσιμα κεφάλαια.
   
  Πέντε «πρέπει» για τα private equity
   
  Αν ο κλάδος θέλει να πετύχει αυτά που δύναται στη Μέση Ανατολή και να συνεχίσει να προσελκύει παγκόσμια επενδυτικά δολάρια, θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μερική αναμόρφωση στο δρόμο προς την ενοποίηση. Οι εταιρείες private equity που ελπίζουν να δραστηριοποιηθούν στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχουν κατά νου τις παρακάτω πέντε τακτικές.
   
  1. Να αναπτύξουν μια επενδυτική στρατηγική βασισμένη σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Το να εστίασουν σε μεμονωμένα κράτη ή τομείς, όπως κάνουν πολλές επιχειρήσεις αλλού στον κόσμο, ενδέχεται να θέσει όρια στις ευκαιρίες των εταιρειών private equity που επικεντρώνονται στη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας την ικανότητά τους να συνδέσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία με υψηλές αποδόσεις μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
   
  Οι επενδύσεις με συγκεκριμένο αντικείμενο, αντίθετα, δημιουργούνται σύμφωνα με την οικονομική τάση και εκτείνονται σε πολλές χώρες και τομείς. Για παράδειγμα, οι εταιρείες private equity που εστιάζουν στην εξυπηρέτηση ενός ολοένα και πιο εύπορου πληθυσμού θα επενδύσουν σε τομείς όπως η χρηματοδότηση μέσω καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, η διαχείριση ακινήτων, το λιανικό εμπόριο και τα εστιατόρια ή οι υπηρεσίες αναψυχής.
   
  2. Να ισχυροποιήσουν τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου. Οι εταιρείες private equity θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα χαρτοφυλάκιά τους δεν είναι διαφοροποιημένα σε υπερβολικό βαθμό. Εύλογα, βέβαια αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να στρέφονται αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή κλάδο. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό τους ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης-δηλαδή, οι εταιρείες που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης και χρειάζονται ρευστότητα έναντι εκείνων που είναι ήδη ώριμες και παράγουν ρευστότητα. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι ιδιαίτερα προβληματική στη Μέση Ανατολή, όπου πολλές ευκαιρίες βρίσκονται σε στάδιο εκκίνησης. Ένα πιο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο θα αποκτήσει ασπίδα απέναντι στις κυκλικές διακυμάνσεις του κλάδου. Όσον αφορά τις μεμονωμένες συμφωνίες, οι εταιρείες private equity θα πρέπει να ασκήσουν πιο αυστηρή διαχείριση των κινδύνων πριν, κατά και μετά από κάθε συναλλαγή.

  3. Χρειάζονται δραστήριοι ιδιοκτήτες. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που προηγήθηκε της κάμψης επέτρεψε σε πολλές από τις εταιρείες της περιοχής να κυνηγήσουν την αύξηση των εσόδων σε βάρος του κεφαλαίου κίνησης και της κερδοφορίας. Ζητήματα ρευστότητας κόχλαζαν κάτω από την επιφάνεια, ενώ η οικονομία κάλπαζε και ξεχείλισαν όταν η ύφεση χτύπησε.


  Οι ίδιες εταιρείες αγωνίζονται τώρα για να βάλουν τάξη στο σπίτι τους. Η εύρεση της κατάλληλης μεθόδου χρηματοδότησης, η προσδοκία ανάπτυξης λειτουργικών δυνατοτήτων καθώς και η ενίσχυση των σχέσεων με τους βασικούς μετόχους και τους προμηθευτές θα απαιτήσει την ενεργό εποπτεία από όσους στηρίζουν τις εταιρείες private equity.
   
  4. Πρέπει να εμβαθύνουν τις σχέσεις με τους ετερόρρυθμους εταίρους. Παραδοσιακά, η πλειοψηφία των ετερόρρυθμων εταίρων (LPs), στην περιοχή αφορούσε εύπορα άτομα. Σήμερα οι θεσμικοί επενδυτές αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των LPS-μια σημαντική εξέλιξη για τις εταιρείες private equity, δεδομένου ότι διευρύνει την επενδυτική τους βάση. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώξουν να ενισχύσουν τις σχέσεις με θεσμικούς επενδυτές -τόσο στην περιφέρεια όσο και διεθνώς- που θέλουν να «κάνουν παιχνίδι» στη Μέση Ανατολή. Αυτοί μπορεί να είναι τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλοι που ενισχύουν τις ιδιωτικές συμμετοχές τους με την ελπίδα να πετύχουν σταθμισμένες αποδόσεις πέραν αυτών που είναι δυνατές στην αγορά μετοχών. Η εμβάθυνση της σχέσης συνεπάγεται αυστηρότερη διαχείριση σχέσεων -συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς ενημέρωσης-, καθώς και καλύτερη κατανόηση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης που αναζητούν οι θεσμικοί επενδυτές.

  5. Να χτίσουν την εμπιστοσύνη μέσα από νέο σύστημα προμηθειών. Η μείωση των προμηθειών εισόδου θα ενθαρρύνει τους επενδυτές να «συμπλεύσουν» και θα δώσει στους διαχειριστές κεφαλαίων τη δυνατότητα να αποδείξουν την αξία τους. Μεταξύ των ετερόρρυθμων εταίρων σε παγκόσμιο επίπεδο, η φόρμουλα "2 συν 20"- κατά την οποία οι επιχειρήσεις λαμβάνουν διαχειριστική προμήθεια 2 τοις εκατό της αξίας του καθαρού ενεργητικού κάθε χρόνο και προμήθεια απόδοση 20 τοις εκατό επί των κερδών- είναι πηγή αυξανόμενης δυσαρέσκειας. Από ευαισθησία στις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτές, ορισμένες μεγάλες εταιρείες ΡΕ σε όλο τον κόσμο μείωσαν τα έξοδα διαχείρισης τους στα δεσμευμένα αλλά μη επενδεδυμένα κεφάλαια στο 1,5 τοις εκατό (και μερικές φορές λιγότερο για τη δέσμευση μεγάλων κεφαλαίων ετερόρυθμων εταίρων). Οι τοπικές επιχειρήσεις θα πρέπει να το εξετάσουν.

  Ο κλάδος των private equity στη Μέση Ανατολή ξεπήδησε όταν οι τιμές των μετοχών είχαν ανοδική πορεία. Πολλοί τοπικοί παίκτες απολαμβάνουν νωρίς την επιτυχία με τη μορφή γρήγορης και επικερδούς εξόδου από τις επενδυτικές θέσεις. Αυτή η δυναμική σύντομα αντιστράφηκε, ωστόσο.

  Σήμερα, η νίκη δεν θα εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα ή τους εξωτερικούς παράγοντες της αγοράς. Θα εξαρτηθεί από τις πιο θεμελιώδεις πηγές της αξίας. Καθώς οι επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή ανοικοδομούνται, θα χρειαστεί να κάνουν τα βασικά πράγματα αποτελεσματικά: Να εντοπίσουν τις βιώσιμες επενδυτικές ιδέες, να δημιουργήσουν αξία εντός των εταιρειών χαρτοφυλακίου τους, να μειώσουν τον κίνδυνο και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καλύτερων δυνατών επενδυτικών εταίρων. Αυτές είναι τακτικές που θα δουλέψουν και θα διατηρήσουν τη σημασία τους τόσο στις καλές όσο και τις κακές στιγμές.

  O Ahmed Youssef είναι συνεργάτης της Booz & Company με περισσότερα από 7 έτη εμπειρίας στη συμβουλευτική για τη διαμόρφωση επιχειρηματικής και επενδυτικής στρατηγικής, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την επανεξέταση του χαρτοφυλακίου, και το σχεδιασμό λειτουργικών μοντέλων.
  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων