Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 12-Ιαν-2016 00:08

  Από τη σταθερότητα στην ανάκαμψη

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Toυ Δημήτρη Μάρδα 

  Tο 2015 ήταν το έτος της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας στην Ευρωζώνη, μετά από δύσκολες και σκληρές διαπραγματεύσεις με τους εταίρους στην Ευρώπη. Το 2016 θα είναι η χρονιά αφετηρίας με σκοπό την εδραίωση μιας μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάκαμψης. Την προηγούμενη χρονιά ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες κατάφεραν να προσελκύσουν σημαντικά κεφάλαια, υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς τη χώρα μας. Μετά από μια πολύχρονη κρίση η Ελλάδα μπαίνει πλέον σε μία περίοδο νέων προοπτικών για την οικονομία της, περίοδο που κρύβει πολλές ευκαιρίες και επενδυτικές δυνατότητες.

  Το βάθος και η βιωσιμότητα της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας προσδιορίζονται από τρεις στρατηγικές επιλογές: Το χρέος, τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις.

  Η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, μέσω της οποίας θα αποκατασταθεί η βιωσιμότητά του, είναι το αναγκαίο βήμα για να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές. Σ’ ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η κυβέρνηση δείχνει έως τώρα ότι είναι έτοιμη αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη διαφθορά και τη διαπλοκή.

  Έχουμε προχωρήσει, πολύ ταχύτερα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και το έργο μας είναι ήδη εμφανές. Έχει επιταχυνθεί στο πλαίσιο αυτό η επεξεργασία νομοθετημάτων για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, την ενοποίηση και την αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών για τη διαφθορά.

  Έχει επιταχυνθεί επίσης, ο έλεγχος στις λίστες μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού, που επί χρόνια παρέμεναν ανέλεγκτες, όπως, τέλος, μεθοδεύεται η διαδικασία "αποκάλυψης" του μαύρου χρήματος. Επίσης αναμορφώνουμε τον δημόσιο τομέα στη βάση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αύξησης της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Αναγκαία διαρθρωτική μεταρρύθμιση είναι η προοδευτική μεταρρύθμιση και η απλούστευση του φορολογικού συστήματος, όπως και του καθεστώτος αδειοδότησης των επενδύσεων.

  Επιδιώκεται η ολοκλήρωση ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού καθεστώτος, διαφανές και φιλικό προς τους πολίτες και τους επενδυτές. Παράλληλα θα είναι συνεχής η προσπάθειά μας για την πάταξη της φοροδιαφυγής και ήδη έχουμε δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής. Τέλος, μεθοδεύεται η απλούστευση της αδειοδότησης των ξένων επενδύσεων –και κατ’ επέκταση και όλων των υπολοίπων– με τη βοήθεια μηχανισμών που έχουν ήδη συσταθεί.

  Βασικός πυλώνας του νέου οικονομικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στην Ελλάδα είναι οι επενδύσεις. Ανάπτυξη χωρίς ξένες επενδύσεις δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό, στόχος της κυβέρνησής μας, που θα καταγραφεί στο Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, θα είναι η αναχαίτιση της αποεπένδυσης που οδήγησε στη βαθιά ύφεση της προηγούμενης επταετίας.

  Με την αύξηση των επενδύσεων, δημόσιων και κυρίως ιδιωτικών θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο έλλειμμα ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας.
  Η κυβέρνησή μας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέτυχε τη βελτίωση του πλαισίου για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τον επανασχεδιασμό των αντίστοιχων προγραμμάτων.

  Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξετάζουμε τις βέλτιστες τεχνικές για την ένταξη μεγάλων έργων υποδομής στο πρόγραμμα European Plan for Strategic Investments (EFSI), γνωστότερο ως Σχέδιο Γιούνκερ, έτσι ώστε να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια. Παράλληλα, εντός του 2016, θα λειτουργήσει το νέο ταμείο αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου. Είναι ένας θεσμός που αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και στη προσέλκυση επενδύσεων, μέσω σχημάτων σύμπραξης, ενώ μέρος των εσόδων του θα επαναεπενδύεται.

  Η ενίσχυση και βελτίωση της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας απαιτεί τον επαναπροσανατολισμό της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τις τάσεις της παγκόσμιας ζήτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση των εξαγωγών, αποτελεί η προσέγγιση συγκεκριμένης αγοράς-στόχου με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων και εξατομικευμένων κλάδων, έχοντας παράλληλα υπόψη τόσο τα καταναλωτικά μοντέλα και ανάγκες της ενδιαφέρουσας αγοράς στα συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες, όσο και τους δασμολογικούς ή άλλους ενδεχόμενους περιορισμούς, τους οποίους μπορεί να συναντήσει κάποιος ερχόμενος σε κάθε νέα αγορά. 

  Ενδεικτικά, κάποιοι κλάδοι, οι οποίοι μπορούν να δράσουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση, τονώνοντας ταυτόχρονα την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό είναι: ο κλάδος της μικροηλεκτρονικής σχεδίασης ημιαγωγών και ενσωματωμένων συστημάτων, ο κλάδος κινητών εφαρμογών, επιστημών υγείας και φαρμάκων, βιοϊατρικής και βιοτεχνολογίας,συστημάτων διαχείρισης logistics, τεχνολογιών ενέργειας και βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λπ.

  Η εμπειρία και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες, τόσο σ’ αυτούς όσο και σε πολλούς άλλους κλάδους, εμπεριέχουν στοιχεία σταθερού επενδυτικού κλίματος και βιώσιμης ανάπτυξης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια παραγωγική και αναπτυξιακή τροχιά, συνδυάζοντας και αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα συνδέονται με τη γεωγραφική και  γεωπολιτική θέση της χώρας μας, την ένταξή της μέσα στο οικονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό της, καθώς και την ιδιαίτερη διάρθρωση της οικονομίας της με τους προσοδοφόρους πόρους ως αποτέλεσμα της παραγωγικής της αναδιάρθρωσης.

  Για τη μετάβαση, λοιπόν, από μια οικονομία χαμηλής ανταγωνιστικότητας σε μια οικονομία υψηλής όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας ενδείκνυται η εφαρμογή πολιτικών μέτρων και ανάπτυξη οικονομιών εξειδίκευσης, υψηλής προστιθέμενης αξίας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας καθώς και προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των βέλτιστων παραγωγικών ελληνικών υποδομών.

  * Ο κ. Δημήτρης Μάρδας είναι Υφυπουργός Εξωτερικών 

  **Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  00:05 22/06

  Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: η τελευταία ευκαιρία

  Έχει γίνει πια κατανοητό ότι η χρεοκοπία της χώρας δεν ήταν απλά θέμα κακής δημοσιονομικής πολιτικής αλλά ενός ευρύτερου, λανθασμένου παραγωγικού μοντέλου. Στηριχθήκαμε στο φτηνό χρήμα ελέω επιτοκίων ...

  00:23 21/06

  Πώς θα λυθεί το πρόβλημα των Ρομά

  Κάποια μέτρα υπέρ των Ρομά, που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση, είναι ουτοπικά, ως θεωρητικά κατασκευάσματα και μη πρακτικά. Ένα πρακτικό μέτρο άμεσης αποτελεσματικότητος θα ήταν μια διάταξη, ότι...

  00:06 20/06

  Νέα κρατικά ομόλογα COCOs και ρήτρα ΑΕΠ

  Για λόγους ισότητας και αποτελεσματικότητας, οι ιδιώτες πιστωτές πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην κατανομή των κινδύνων και να συμβάλουν στην επίλυση των κρίσεων κρατικού χρέους....

  00:05 20/06

  Φταίει για την κρίση η Ορθοδοξία;

  Ο πρώτος νομίζω ήταν ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ήταν ο πρώτος που είχε την ωραία ιδέα να συζητήσει με τον φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο για τα αίτια της κρίσης. Ακολούθησε ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Που μάλιστα...

  08:45 17/06

  Τα "μαγικά γυαλιά" του Αλ. Τσίπρα

  Τι ήταν η προχθεσινή απόφαση του Eurogroup; Για τον Αλέξη Τσίπρα "αλλαγή σελίδας" και βάλε. Η νίκη των καλών που έριξαν στο καναβάτσο τους κακούς. Όλοι οι υπόλοιποι είδαν απλά το καθυστερημένο...

  08:29 17/06

  Από Δεκέμβριο και βλέπουμε...

  Η συζήτηση για το χρέος είναι "πλασέμπο"… Εάν το ελληνικό οικονομικό επιτελείο είχε αφιερώσει λίγο από τον χρόνο συζήτησης, κάνοντας σκέψεις για το πώς θα ενισχυόταν η οικονομική ανάπτυξη στην...

  01:10 16/06

  Επιτέλους, η σαρία γκρεμίζεται μέσω Στρασβούργου!

  Στην Ελλάδα ισχύουν, ταυτόχρονα και παράλληλα, δύο νομικά συστήματα: το ελληνικό δίκαιο και ο ισλαμικός νόμος, η σαρία. Φυσικά, πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος...

  00:06 15/06

  Ζητείται τόλμη από τους δικαστές

  Τραγική ειρωνεία συνιστά, το ότι, όταν θεσπίσθηκε η κοινωφελής εργασία ως εναλλακτική μορφή έκτισης της ποινής, χαιρετίστηκε από τις προοδευτικές δυνάμεις, ως μεγάλο δημοκρατικό επίτευγμα. Τώρα...

  00:06 15/06

  Δημόσιο Χρέος: Εδώ το πρόβλημα εδώ και οι λύσεις

  Όπως όλα τα στοιχεία της ατέλειωτης ελληνικής κρίσης, -πρωτοφανούς για τη χώρα μεταπολεμικά αλλά και για καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα,- έτσι και το πρόβλημα του χρέους χρησιμοποιήθηκε από τον εγχώριο...

  00:05 14/06

  H Λαϊκή Δημοκρατία του Greekcoin

  Το bitcoin είναι πλέον "του συρμού". Στις 12 Ιουνίου έφτασε στα $3.041, την υψηλότερη τιμή στη σύντομη ιστορία του από το 2009, οπότε και ο δημιουργός του με το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto το έθεσε...

  00:39 13/06

  Κούφος πρύτανης και κακός πρωθυπουργός

  Εμπιστευτήκαμε και ψηφίσαμε λάθος πολιτικούς, πιστέψαμε σε ανόητες υποσχέσεις, υποδαυλίσαμε "κούφιες παροχές", διεκδικήσαμε άδικες ρυθμίσεις σε βάρος άλλων και σε βάρος των παιδιών μας. Αμφιβάλει πια ...

  00:05 13/06

  Η ξαδέλφη μου η Τούλα, η θεία Αγγέλα και ο Αλέξης

  Πήγε ο Αλέξης και βρήκε τη θεία Αγγέλα, ειπώθηκαν διάφορα μεταξύ τους, αλλά στο τέλος συμφώνησαν. Καλή ήταν η συμφωνία για τη θεία Αγγέλα. Ο Αλέξης δέχτηκε να της δώσει ό,τι του ζητούσε. Και τα παλιά ...

  08:18 10/06

  Η φλασιά της αλλαγής στον νου...

  Αφού κατέγραψε όλα του τα όνειρα σε κάποιο νοητικό σημειωματάριο, ένιωσε την ανάγκη να χαλαρώσει σε σχέση με αυτά, ώστε να είναι για κείνον μόνο πηγή έμπνευσης και όχι πηγή άγχους και προβληματισμού. ...

  07:53 10/06

  Εμφύλια πάθη... Τότε και σήμερα

  Πότε ξεκίνησε ο εμφύλιος; Με τα Δεκεμβριανά, όπως θέλει η αριστερή βιβλιογραφία; Ή πολύ νωρίτερα, όταν ο ΕΛΑΣ ξεκινάει τη συστηματική, φυσική εξόντωση όλων των αντιστασιακών οργανώσεων που θα σταθούν ...