Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 12-Ιαν-2016 00:08

  Από τη σταθερότητα στην ανάκαμψη

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Toυ Δημήτρη Μάρδα 

  Tο 2015 ήταν το έτος της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας στην Ευρωζώνη, μετά από δύσκολες και σκληρές διαπραγματεύσεις με τους εταίρους στην Ευρώπη. Το 2016 θα είναι η χρονιά αφετηρίας με σκοπό την εδραίωση μιας μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάκαμψης. Την προηγούμενη χρονιά ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες κατάφεραν να προσελκύσουν σημαντικά κεφάλαια, υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς τη χώρα μας. Μετά από μια πολύχρονη κρίση η Ελλάδα μπαίνει πλέον σε μία περίοδο νέων προοπτικών για την οικονομία της, περίοδο που κρύβει πολλές ευκαιρίες και επενδυτικές δυνατότητες.

  Το βάθος και η βιωσιμότητα της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας προσδιορίζονται από τρεις στρατηγικές επιλογές: Το χρέος, τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις.

  Η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, μέσω της οποίας θα αποκατασταθεί η βιωσιμότητά του, είναι το αναγκαίο βήμα για να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές. Σ’ ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η κυβέρνηση δείχνει έως τώρα ότι είναι έτοιμη αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη διαφθορά και τη διαπλοκή.

  Έχουμε προχωρήσει, πολύ ταχύτερα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και το έργο μας είναι ήδη εμφανές. Έχει επιταχυνθεί στο πλαίσιο αυτό η επεξεργασία νομοθετημάτων για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, την ενοποίηση και την αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών για τη διαφθορά.

  Έχει επιταχυνθεί επίσης, ο έλεγχος στις λίστες μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού, που επί χρόνια παρέμεναν ανέλεγκτες, όπως, τέλος, μεθοδεύεται η διαδικασία "αποκάλυψης" του μαύρου χρήματος. Επίσης αναμορφώνουμε τον δημόσιο τομέα στη βάση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αύξησης της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Αναγκαία διαρθρωτική μεταρρύθμιση είναι η προοδευτική μεταρρύθμιση και η απλούστευση του φορολογικού συστήματος, όπως και του καθεστώτος αδειοδότησης των επενδύσεων.

  Επιδιώκεται η ολοκλήρωση ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού καθεστώτος, διαφανές και φιλικό προς τους πολίτες και τους επενδυτές. Παράλληλα θα είναι συνεχής η προσπάθειά μας για την πάταξη της φοροδιαφυγής και ήδη έχουμε δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής. Τέλος, μεθοδεύεται η απλούστευση της αδειοδότησης των ξένων επενδύσεων –και κατ’ επέκταση και όλων των υπολοίπων– με τη βοήθεια μηχανισμών που έχουν ήδη συσταθεί.

  Βασικός πυλώνας του νέου οικονομικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στην Ελλάδα είναι οι επενδύσεις. Ανάπτυξη χωρίς ξένες επενδύσεις δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό, στόχος της κυβέρνησής μας, που θα καταγραφεί στο Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, θα είναι η αναχαίτιση της αποεπένδυσης που οδήγησε στη βαθιά ύφεση της προηγούμενης επταετίας.

  Με την αύξηση των επενδύσεων, δημόσιων και κυρίως ιδιωτικών θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο έλλειμμα ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας.
  Η κυβέρνησή μας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέτυχε τη βελτίωση του πλαισίου για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τον επανασχεδιασμό των αντίστοιχων προγραμμάτων.

  Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξετάζουμε τις βέλτιστες τεχνικές για την ένταξη μεγάλων έργων υποδομής στο πρόγραμμα European Plan for Strategic Investments (EFSI), γνωστότερο ως Σχέδιο Γιούνκερ, έτσι ώστε να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια. Παράλληλα, εντός του 2016, θα λειτουργήσει το νέο ταμείο αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου. Είναι ένας θεσμός που αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και στη προσέλκυση επενδύσεων, μέσω σχημάτων σύμπραξης, ενώ μέρος των εσόδων του θα επαναεπενδύεται.

  Η ενίσχυση και βελτίωση της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας απαιτεί τον επαναπροσανατολισμό της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τις τάσεις της παγκόσμιας ζήτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση των εξαγωγών, αποτελεί η προσέγγιση συγκεκριμένης αγοράς-στόχου με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων και εξατομικευμένων κλάδων, έχοντας παράλληλα υπόψη τόσο τα καταναλωτικά μοντέλα και ανάγκες της ενδιαφέρουσας αγοράς στα συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες, όσο και τους δασμολογικούς ή άλλους ενδεχόμενους περιορισμούς, τους οποίους μπορεί να συναντήσει κάποιος ερχόμενος σε κάθε νέα αγορά. 

  Ενδεικτικά, κάποιοι κλάδοι, οι οποίοι μπορούν να δράσουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση, τονώνοντας ταυτόχρονα την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό είναι: ο κλάδος της μικροηλεκτρονικής σχεδίασης ημιαγωγών και ενσωματωμένων συστημάτων, ο κλάδος κινητών εφαρμογών, επιστημών υγείας και φαρμάκων, βιοϊατρικής και βιοτεχνολογίας,συστημάτων διαχείρισης logistics, τεχνολογιών ενέργειας και βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λπ.

  Η εμπειρία και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες, τόσο σ’ αυτούς όσο και σε πολλούς άλλους κλάδους, εμπεριέχουν στοιχεία σταθερού επενδυτικού κλίματος και βιώσιμης ανάπτυξης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια παραγωγική και αναπτυξιακή τροχιά, συνδυάζοντας και αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα συνδέονται με τη γεωγραφική και  γεωπολιτική θέση της χώρας μας, την ένταξή της μέσα στο οικονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό της, καθώς και την ιδιαίτερη διάρθρωση της οικονομίας της με τους προσοδοφόρους πόρους ως αποτέλεσμα της παραγωγικής της αναδιάρθρωσης.

  Για τη μετάβαση, λοιπόν, από μια οικονομία χαμηλής ανταγωνιστικότητας σε μια οικονομία υψηλής όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας ενδείκνυται η εφαρμογή πολιτικών μέτρων και ανάπτυξη οικονομιών εξειδίκευσης, υψηλής προστιθέμενης αξίας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας καθώς και προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των βέλτιστων παραγωγικών ελληνικών υποδομών.

  * Ο κ. Δημήτρης Μάρδας είναι Υφυπουργός Εξωτερικών 

  **Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  00:31 21/08

  Σημαδεύοντας την καρωτίδα της Δημοκρατίας

  Ο φανατικός δεν έχει ταμπέλα "Είμαι φανατικός και σκοπεύω να σας σκοτώσω". Και μάλιστα, αν η θρησκεία του τού επιτρέπει να πει ψέματα, θα δηλώσει λίγο πριν πυροδοτήσει τα εκρηκτικά "είμαι μετριοπαθής ...

  08:35 19/08

  Η "μπαρουτοκαπνισμένη" κ. Ρένα Δούρου

  Η Περιφερειάρχης εμφανίστηκε ενώπιον των Ελλήνων με ένα μίνι τηλεοπτικό διάγγελμα και με καθυστέρηση σχεδόν 48 ωρών, αφού δηλαδή είχε δημιουργηθεί στο διαδίκτυο ολόκληρο κίνημα για τον "εξαφανισμένο...

  00:04 17/08

  Οι φωτιές σβήνονται την Άνοιξη, όχι κατακαλόκαιρο

  Οι δασικές φωτιές ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης του περιβάλλοντος, όπου η χώρα μας δεν έμεινε απλά μετεξεταστέα αλλά στον... τόπο που λέγαμε παλαιότερα. Το έχουμε πληρώσει με πρόστιμα...

  08:29 12/08

  Και τώρα εφαρμόζουμε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης

  Αφού μετά από 16 ώρες σκληρής διαπραγμάτευσης και έναν έρπη το μόνο που κατάφερε ο "διαπραγματευτής" ήταν να υπογράψει ένα πιο σκληρό μνημόνιο από αυτό που θα υπέγραφε ποτέ ο Σαμαράς... θα ερχόταν...

  08:04 12/08

  Η Ορθοδοξία στο στόχαστρο...

  Οι κυβερνήσεις δεν έχουν το δικαίωμα να εμπλέκονται επιπόλαια και ιδεοληπτικά στα ζητήματα της θρησκείας, αλλά ούτε και να τροφοδοτούν τον φανατισμό κάποιων ιερωμένων. Οι διακριτοί τους ρόλοι είναι...

  00:05 10/08

  Tο όφελος της Γερμανίας από την ελληνική κρίση εξυπηρέτησης χρέους

  H Γερμανία διατήρησε την οικονομική της κυριαρχία εξασφαλίζοντας μία δημοσιονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την ίδια. Η οικονομική της κυριαρχία σε σχέση με τα προ ...

  00:05 09/08

  Τα μπερδέματα στη μνήμη και τη λήθη...

  Η πολιτικοϊδεολογική διαμάχη και το άρρωστημένο "διαπαραταξιακό" μίσος έχει, μέσω της σημερινής κυβέρνησης, αποκτήσει διαπροσωπικό χαρακτήρα και ονοματεπώνυμο, όπου ο υποτιθέμενος αντίπαλος-εχθρός...

  00:04 08/08

  Δ.Παπαδημούλης vs Πύρρος Δήμας. Γιατί τέτοιο μένος;

  Ο Πύρρος Δήμας ενοχλεί το σύμπαν του ΣΥΡΙΖΑ. Φάνηκε και από την αμετροέπειά του Δημ. Παπαδημούλη που ειρωνεύτηκε την εργασία του ολυμπιονίκη στις ΗΠΑ. "Πολιτικό εξόριστο" τον αποκάλεσε (ευτυχώς...

  10:22 05/08

  Αλλάζοντας εμείς, αλλάζει η ζωή μας!

  Στην πορεία της ζωής πολλά γεγονότα συμβαίνουν που μας κάνουν να ανακαλύπτουμε άγνωστες πτυχές του εαυτού μας και μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε: "Eίμαι εγώ αυτός;". Kάποιες φορές, όμως, γίνονται...

  00:03 03/08

  Alexis… Samaras

  Η οικονομική ιστορία διδάσκει ότι η εμπιστοσύνη είναι εύθραυστη και συνάμα πολύτιμη· κερδίζεται με τον χρόνο αλλά γκρεμίζεται στη στιγμή. Οι δε αγορές, πάντοτε προεξοφλούν κοιτώντας μπροστά, συχνά...

  00:05 02/08

  Προς ξεχαρβάλωμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης...

  Η συζήτηση στη Βουλή για την παιδεία ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ο κ. Τσίπρας μας είπε ότι η παιδεία είναι δημοκρατία και ότι επαναφέρει το άσυλο για... την ελεύθερη παρουσία (δημοκρατικών) ιδεών....

  09:03 29/07

  Όταν ο Πρόεδρος της Βουλής διέβη τον "Ρουβίκωνα"

  Υποθέτω ότι οι λόγοι που παρενέβη ο κ. πρόεδρος και ζήτησε να μη γίνουν καν προσαγωγές των διαδηλωτών είναι δύο. Πρώτον, ότι θεωρεί την ενέργεια απλό "ακτιβισμό" και, δεύτερον, ότι συμφωνεί με τα...