"Οι φόβοι των επενδυτών πως η Ελλάδα θα βρεθεί εκτεθειμένη σε κρίση ρευστότητας στο βραχυπρόθεσμο μέλλον στηρίζονται σε λάθος βάση", σύμφωνα με την Moody΄s.

Σε νέα έκθεση με τίτλο “Υπερβολικοί οι φόβοι για κρίση ρευστότητας στην Ελλάδα” ο διεθνής οίκος αξιολόγησης εξηγεί πως ο κίνδυνος έγκειται στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι στο πρόβλημα ρευστότητας βραχυπρόθεσμα.

"Πράγματι, ο κίνδυνος της αδυναμίας της ελληνικής κυβέρνησης να αντιστρέψει το χρέος και να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα της τα προσεχή έτη, δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτόν που αντιμετωπίζουν πολλά άλλα μέλη της Ευρωζώνης", αναφέρει ο Arnaud Mares, αντιπρόεδρος της Moody΄s Sovereign Risk Group.

"H προτίμηση των ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων ως εγγύηση για τις πράξεις χρηματοδότησης της ΕΚΤ, σημαίνει ότι υπάρχει εξαιρετικά χαμηλή πιθανότητα υψηλών πιέσεων στη ρεστότητα της χώρας", υπογραμμίζει ο Mares. Μόνο αν η ΕΚΤ διαφοροποιούσε τα κριτήρια επιλεξιμότητας των τίτλων, αυξάνοντας τις απαιτήσεις της ή η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας έχανε πολλές μονάδες ή και τα δύο σε συνδυασμό, καθιστώντας "ακατάλληλους" τους ελληνικούς τίτλους, θα υπήρχε πραγματικός κίνδυνος ρευστότητας.

Ωστόσο, ο οίκος εκφράζει την ανησυχία του για την "διάβρωση" των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μακροπρόθεσμα που θα οδηγήσει σε αναπόφευκτη επιδείνωση της αξιοπιστίας της. "Η απουσία σημαντικών οικονομικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, θα επιφέρει σύγκρουση των συμφερόντων των πιστωτών του δημοσίου με τα συμφέροντα άλλων μετόχων", σημειώνει η Sarah Carlson, επικεφαλής αναλύτρια της Moody΄s Sovereign Risk Group.

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη Οκτωβρίου, η Moody΄s είχε θέσει υπό αναθεώρηση την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας "Α1" της χώρας μας για πιθανή υποβάθμιση. Η απόφαση αναμένεται στα τέλη του έτους ή στις αρχές του επόμενου.