Αύξηση 20% στα καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου αναμένεται να ανακοινώσει ο ΟΠΑΠ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IBG Securities η οποία τοποθετεί τα τριμηνιαία κέρδη του Οργανισμού στα 53 εκατ. ευρώ. Η χρηματιστηριακή αναμένει επίσης ότι ο Οργανισμός θα καταβάλει μέρισμα για το σύνολο της χρήσης 2014, το οποίο τοποθετεί στα 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

"Αναμένουμε ισχυρές επιδόσεις στο γ΄ τρίμηνο του 2014, με ώθηση από τη συνεισφορά της Ελληνικά Λαχεία, τα σταδιακά αυξανόμενα έσοδα από μεγάλα αθλητικά γεγονότα και την πειθαρχία στο κόστος", σημειώνει η IBG σε έκθεση με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, τα EBITDA του ΟΠΑΠ αναμένεται να αυξηθούν κατά 23% στα 87 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε περιθώριο 8,4%.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, η IBG Securities εκτιμά ότι ο ΟΠΑΠ θα καταγράψει συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ύψους 147 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31% σε ετήσια βάση. 

Η IBG Securities διατηρεί αμετάβλητη τη σύσταση "buy" και τιμή-στόχο τα 15,50 ευρώ.

Ο ΟΠΑΠ θα ανακοινώσει αποτελέσματα στις 25 Νοεμβρίου, μετά τη λήξη των συναλλαγών του ΧΑ.