Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Probank για τη δημόσια προσφορά ονομαστικών ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο ΧΑ, μετατρέψιμων σε μετοχές, με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με καταβολή μετρητών & κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ενέκρινε το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.