Στα 81 εκατ. ευρώ  τοποθετεί τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου της Τράπεζας Κύπρου η Proton Bank.
Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας στο εξεταζόμενο διάστημα θα υποχωρήσουν 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στα 307 εκατ. ευρώ, αλλά προβλέπει μικρή βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου του ομίλου. Τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να αυξηθούν 4,3% σε ετήσια βάση στα 58 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν στα 396 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου θα ανακοινώσει επίσημα τα αποτελέσματα α’ τριμήνου στις 10 Μαΐου μετά τη λήξη των συναλλαγών του Χ.Α.
Η Proton Bank διατηρεί τιμή-στόχο τα 0,90 ευρώ και σύσταση «outperform» για τη μετοχή.