Σε μείωση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Frigoglass, στα 6 ευρώ, από 7,60 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Eurobank EFG Equities, διατηρώντας παράλληλα σύσταση “buy”. 

Σε έκθεση με ημερομηνία 5 Μαρτίου, η χρηματιστηριακή υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τις πωλήσεις και τα EBITDA της εισηγμένης –κατά 1,5% και 1,6% αντίστοιχα (μέσος όρος) για τα επόμενα τρία χρόνια. Παράλληλα, υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις κατά 8,4% μέσο όρο το ίδιο διάστημα για τα καθαρά κέρδη, κίνηση που αντανακλά κατά κύριο λόγο τις προβλεπόμενες αλλαγές σε μη ταμειακά στοιχεία. 

Η Eurobank EFG Equities αναφέρει ότι η ανάπτυξη της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών θα παραμείνει ισχυρή τα επόμενα τρία έτη, εκτίμηση που δικαιολογεί τη σύστασή της για τη μετοχή. Η χαμηλότερη τιμή-στόχος αντανακλά το υψηλότερο μακροπρόθεσμο επιτόκιο μηδενικού κινδύνου που χρησιμοποιεί στο μοντέλο της.