Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Jumbo, στα 6,20 ευρώ από 6 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Proton Bank, διατηρώντας σύσταση «outperform». 

Σε έκθεση με ημερομηνία 2 Μαρτίου 2012 η χρηματιστηριακή επισημαίνει πως η εταιρεία παραμένει σχετικά ανθεκτική στις οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας, ενώ διατηρεί έναν υγιή ισολογισμό που της επιτρέπει να επεκτείνει το δίκτυό της και να βελτιστοποιεί τη δραστηριότητά της. 

Η Proton Bank αναμένει πως η Jumbo θα συνεχίσει να κερδίζει μερίδιο αγοράς, καθώς το ισχυρό της όνομα τήν βοηθά να «επιπλέει» σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. 

Η χρηματιστηριακή διατηρεί σχεδόν αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για τις πωλήσεις της Jumbo τη χρήση 2011-2012 στα 499,9 εκατ. ευρώ, ενώ αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για το περιθώριο μικτής κερδοφορίας κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, αναμένει υψηλότερα –κατά 1,5% σε σχέση με προηγουμένως- EBITDA, στα 132,5 εκατ. ευρώ.