Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 24-Ιαν-2011 18:55

  ΣΕΔ: Ο χάρτης εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων στο Χ.Α.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Το "Χάρτη Εταιρικής Διακυβέρνησης", ο οποίος ψηφίσθηκε ομόφωνα στο 8ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο, που έγινε στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο, με σκοπό τη δημιουργία "Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης" των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου.

  1. Ανεξάρτητα μέλη στα Δ.Σ. των εισηγμένων.

  Οι εισηγμένες οφείλουν να αποδεικνύουν έμπρακτα ότι έχουν πραγματικά ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ. Αυτό κατ΄ αρχήν μπορεί να γίνει με την αναβάθμιση των ανεξαρτήτων μελών, τα οποία, σε ανάλογο ποσοστό θα εκπροσωπούν στο Δ.Σ. τους μετόχους μειοψηφίας. Τουλάχιστον ένα από τα ανεξάρτητα μέλη πρέπει να εκλέγεται από τους μετόχους μειοψηφίας, μέσω συστήματος απλής αναλογικής, ή αθροιστικής ψήφου και να μην είναι της απολύτου επιλογής του μεγαλομετόχου.

  Στην ετήσια Γεν. Συνέλευση της εταιρείας,  εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων μελών διαβάζει την «Έκθεση ανεξαρτήτων μελών».

  2. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη έστω στοιχειώδους Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο επικεφαλής της  υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου διαβάζει στην ετήσια Γεν. Συνέλευση την έκθεση της Επιτροπής.  Η εταιρεία οφείλει να αποδεικνύει έμπρακτα την πραγματική και ουσιαστική ανεξαρτησία της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.

  3. Επιτροπή ελέγχου.
  Πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του έργου των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών.

  4. Παρουσία μελών Δ.Σ. στις Γεν. Συνελεύσεις.

  Στις Γεν. Συνελεύσεις της εταιρείας και ειδικά στην ετήσια απολογιστική Γεν.Συνέλευση, οφείλουν να παρευρίσκονται όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Δ.Σ. και να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μετόχων.

  5. Επιτροπή επιλογής, αξιολόγησης και αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ.
  Αποτελείται αποκλειστικά, ή κύρια από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

  6. Επιτροπή Διαχείρισης κινδύνων.
  Αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία, τις επενδύσεις, τις εξαγορές, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις κλπ

  7. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

  Όλες οι επιτροπές υποβάλλουν μία φορά το χρόνο έκθεση των πεπραγμένων τους. Οι εκθέσεις συμπεριλαμβάνονται στην «Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης», την οποία συντάσσει το Δ.Σ. και  διαβάζει ο Πρόεδρος στην ετήσια Γεν. Συνέλευση. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και  το σύστημα Ε.Δ. που ακολουθεί η εταιρεία.

  8. Εταιρική Ιστοσελίδα.

  Η ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας πρέπει να είναι λειτουργική και με ευθύνη του τμήματος επενδυτικών σχέσεων να ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα τους μετόχους της εταιρείας με όλες τις οικονομικές και διοικητικές μεταβολές και ανακοινώσεις. Στην ιστοσελίδα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένα σε εμφανές σημείο, το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός της εταιρείας. Επίσης 10 μέρες πριν από την ετήσια Γεν. Συνέλευση πρέπει να είναι διαθέσιμο για κατέβασμα από την ιστοσελίδα το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, στο οποίο απαραίτητα πρέπει να αναφέρονται οι αμοιβές όλων των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.

  Τέλος, είναι απαραίτητο στην ιστοσελίδα  να λειτουργεί forum των μετόχων της εταιρείας, μέσω του οποίου οι μέτοχοι θα συζητούν μεταξύ τους και με το τμήμα επενδυτικών σχέσεων και μέσω αυτού με το Δ.Σ. της εταιρείας. Στο forum οι μέτοχοι θα εκθέτουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους για την εταιρεία, θα κάνουν προτάσεις για την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας κλπ

  9. Πολυμετοχικότητα.

  Όσο μικρότερο ποσοστό μετοχών έχει ο μεγαλομέτοχος στην κατοχή του (μέχρι το 51%) και όσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές και στο κοινό, τόσο μεγαλύτερο βαθμό θα παίρνει η εταιρεία στον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

  10. Διαφορετικά πρόσωπα για τις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην κάθε εταιρεία.

  11. Λειτουργία αυτόνομου τμήματος Επενδυτικών σχέσεων. 

  Όσο πιο αυτόνομο είναι το τμήμα τόσο μεγαλύτερο βαθμό θα παίρνει η εταιρεία στον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

  12. Διευκολύνσεις προς τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στη Γεν. Συνέλευση της εταιρείας.

  Οι απομακρυσμένες εταιρείες οφείλουν να διεξάγουν τουλάχιστον την ετήσια Γεν. Συνέλευση στο κοντινότερο αστικό κέντρο (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) και με αναμετάδοση μέσω internet με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων.

  13. Ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας τακτικής Γεν. Συνέλευσης.

  Έγκαιρη διεξαγωγή της ετήσιας Γεν. Συνέλευσης και όχι η διεξαγωγή της στις 3 τελευταίες μέρες του Ιουνίου.

  14. Κίνητρα Απόδοσης Στελεχών.

  Να συναρτώνται με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την επιχείρηση. Εάν χορηγούνται δικαιώματα προαίρεσης, να μη γίνεται κατάχρηση του θεσμού από την εταιρεία.

  15. Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

  Δείχνουν ότι η εταιρεία είναι σοβαρή και νοιάζεται για το κοινωνικό σύνολο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ